Assen, Mr. C. J. van -

1788-1859, uit Harlingen, advokaat te 's-Gravenhage, vriend van Van Hogendorp, die hem in November 1813 naar Groningen en Friesland zond, om de bevolking op te wekken tot opstand tegen de Fransen. Hij werd de secretaris van Prins Frederik en in 1821 hoogleraar te Leiden.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing