Addens, Hindrik -

1606-'78, rechter van Bellingwolde 1634. Opgevolgd door zijn zoon Everhard, overl. 1702. Op de grafzerk in de kerk van Bellingwolde staat:
  Van sestien spruyten twaalf
  haar oudren hier omgeven,
  Een stierff tot Heidelbergh,
  drie sijn alsnoch in 't leven.
  Ver boven hondert jaar
  't geslacht dit ambt bekleed,
  En Everhard 't deugdepat
  en vaders loff betreet.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
uw keuze
meer over uw keuze
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing