Abels, J. -

geb. 1898 te Niewolde, onderwijzer, leraar in 't Engels aan de Chr. H.B.S. in de Stad; voorzitter van de A.R. kiesvereniging; 1954 lid van Gedeputeerde Staten.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing