Ailckema, Asinge -

hoveling in Den ham bij Loppersum, was in 1499 een der gijzelaars van graaf Edzard te Emden voor schulden, door de Ommelanden aangegaan. Onderwijl plunderden de Groningers uit de Stad zijn borg, onder aanvoering van Heine Voele. Daarop was Asinge onder de hovelingen, die hertog Albrecht van Saksen te Selwerd huldigden; deze belegerde toen de Stad, waar hij gewond werd, zodat hij kwam te sterven, 1500. Ailckema was aanhanger van graaf Edzard van Oost-Friesland. Deze moest in 1514 wijken voor de Zwarte Hoop van Georg van Saksen-Meissen, die zo beestachtig heeft huisgehouden te Appingedam. Waarschijnlijk heeft Ailckema aan de verdediging van Den Dam meegedaan. In ieder geval bleef hij hem trouw, toen in 1515 graaf Edzard terugkwam. Hij overleed in 1537. Hij en zijn vrouw Bywe Heemstra bouwden tussen 1500 en 1528 de zuiderkapel van de kerk te Loppersum.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing