Alberda, Willem -

1710-'86, broer van Mello en Egbert, opvolger van Egbert; heer van Rensuma; afgevaardigde ter Staten-Generaal, curator van de hogeschool, meesterknaap van 't Provinciaal Jagtgerigt. Bleef ongetrouwd.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing