Alting, dr. Hendrik -

1583-1644, uit Emden, hoogleraar te heidelberg en als zodanig afgevaardigd ter Synode van Dordrecht 1618-'19; in 1627 hoogleraar in de godgeleerdheid te Groningen. In 1639 werd hij ziekelijk. Hij ijverde zeer voor het inzamelen van gelden voor de verdrukte kerken in Duitsland, inzonderheid in de Palts. Ook heeft deze zoon van Menso een groot aantal Latijnse werken geschreven.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing