Aalders, Dr. W. J. -

geb. 1870, sedert 1915 kerkelijk hoogleraar te Groningen. Schreef Handboek der Ethiek, 1941. Verder o.a. Toekomstbeelden uit vijf eeuwen (More, Bunyan, Mandeville, Fichte, Wells), 1939.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam