Awlsum, Bonno -

1526-1560, begraven in de kerk te Uithuizen; volgens overlevering 't graf van een Spaanse ridder. Mr. J. A. Feith toonde in de Gron. Volksalm. van 1890 aan, dat het de zerk is van een Ommelander edelman, die in 1548 trouwde met Abele Conders. De Awlsums of Ausma's woonden op Engersma of Engersum ten N. van 't dorp. Zie Ausma.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing