Aldringa, Wigbolt Gerhard -

1731-'94, heer van Rusthoven, 1753; trouwde in 1761 met freule Abelia Kloek zum Berenklou, een officiersdochter uit Delfzijl, die hij volgens overlevering geschaakt had. In 1762 werd hij heer van Wirdum en betrok hij de Fromaborg. Zo verkocht hij in 1765 Rusthoven aan Frederik van Halsema, goudsmid in Stad. Hij was heer van Wirdum, Loppersum, 't Zand, Leermane, Enum en Zeerijp, erfschepper der Drie Delfzijlen, lid van Gecommitteerden, van de Provinciale Rekenkamer en van die der Generaliteit, ook lid van de Admiraliteit te Harlingen.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing