Abue, Philips -

koopman in de Stad, spion van Caspar Robles te Emden en Norden, gevangen genomen door Barthold Entens, 1570, en opgehangen aan de ra van zijn schip. Toch kwam hij met de schrik vrij; op voorspraak van de overheid in Oostfriesland werd hij losgelaten voor f 395,-.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing