Alpine Ras, Het -

een van de beide rassen, waaruit het Ned. volk is ontstaan. Het Noordelijke ras, de noordse mens, homo nordicus, heeft een forse lichaamsbouw, een lange schedel, een smal gezicht, blond haar, blauwe tot grijze ogen. Het Zuidelijke ras, de Alpine mens, homo alpinus, is klein en gedrongen, heeft een korte schedel, donker haar en bruine ogen.

Het Noordse ras komt ook voor in de Noordduitse laagvlakte, Skandinavie en Schotland; het Alpine ras ook in Belgie, Frankrijk, Z. Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Bij ons bewijst het Alpine ras, dat de binnendringende Germanen zich in zijn midden hebben neergezet, zich met dit ras hebben vermengd en in dat andere volk zijn opgegaan. Naast deze beide rassen is er in het Oosten van 't land nog een ras, dat naar Westfalen wel het Faalse ras en naar Dalarne in Zweden ook wel het Dalische ras wordt genoemd. Onder de invloed van de veel later binnengekomen Germanen ontwikkelde zich de tegenwoordige bevolking van Nederland als Friezen, Saksen en Franken. De aard van het volk, de zeden en gebruiken, de opvattingen, dit alles hangt ongetwijfeld samen met de afkomst der bevolking. Men noemt het Noordelijk ras ook wel Teutonisch of Germaans en het Alpine ras ook wel Keltisch.

Germaanse volksstammen, die hier in het land kwamen, waren niet alle echte Germanen, b.v. de Saksen. Prof. Balk is van oordeel, dat de Saksen verwant waren met de Slavische bevolking van de Noordduitse Laagvlakte.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
volk
meer over volk
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing