Aardappelziekte -

voor 't eerst opgetreden in 1845, veroorzaakte toen en in de volgende jaren verschrikkelijke armoede. Leidde in Groningen tot de Broodoorlog; zie daar. Een 8 ponds roggenbrood kostte 91 cents.
Te Groningen verschenen in 1846 Liederen op de tegenwoordige, droevige en drukkende omstandigheden, van D. M. Buursma, lidmaat van de Christelijke Afgesch. Gem. te Ferwerd, prijs 5 cents. Met een Aanspraak aan al mijne Land- en Geloofsgenooten:
  Hoort toe, o volk van Nederland;
  In weeld'en wellust dronken;
  Merkt op de roede van Gods hand,
  De beker wordt geschonken.
Op de wijze van Holland schoon. Zie ook C. H. van Herwerden. Achter zijn preek vermeldt hij, dat de Stadsregering het grof roggenbrood op de gewone prijs zal houden.
De ziekte vertoonde zich in 1845, erger in 1846, geheel verwoestend in '47. Toen is er honger geleden. Op het platteland had men overlast van de nachtbidders. In Juni 1848 bereikten de korenprijzen de hoogste stand: f 17 à f 18 voor een mud rogge of tarwe.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
onderwerp
meer over onderwerp
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing