Aylva, Hans Willem, Baron van -

geb. te Holwerd, kolonel, in 1667 admiraal onder De Ruyter op de tocht naar Chatham, in 1672 generaal, de bevelhebber in Friesland. Op 24 Augustus kwam hij in de Stad met ritmeester Lijklama en 30 ruiters, om overleg te plegen met Rabenhaupt. In 1674 werd hij zwaar gewond bij Seneffe; in 1689-'91 nam hij deel aan de krijgsverrichtingen tegen Frankrijk. Hij stierf in 1691 tengevolge van een val van zijn paard.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing