Auwema -

voormalige börg te Tolbert. Bocco Auwema was in de Spaanse tijd niet uitgeweken; hij werd in 1594 lid van Gedeputeerde Staten en bleef dat tot 1620. In 1760 is de börg gesloopt; in de 19e eeuw is het bos gerooid. De Auwema's waren in het Westerkwartier het enige geslacht, dat opkwam tegen het streven van de Ewsums van de Nienoord naar de macht. Door huwelijken waren ze verbonden met de Clanten en de Coendersen.

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
naam
meer over naam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing