Alberda van Menkema, Jhr. Gerhard -

1829-1902, zoon van Unico Allard. Van zijn tante erfde hij Dijksterhuis, zodat Menkema en Dijksterhuis weer in een hand kwamen. Na zijn overlijden werd Dijksterhuis gesloopt. Menkema bleef gespaard, doordien de erfgenamen, de familie Lewe van Nijenstein, de borg schonken aan het Museum van Oudheden, 1921.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing