Admiraliteit -

1e. Emanuel de Lalaing, baron van Montigny en markies van Renty, de admiraal in Spaanse dienst, zond in 1588 Dr. Lucas Opmeer naar het toen Spaanse Groningen, om er een admiraliteit te vestigen. Het Stadsbestuur had er geen zin in, maar Opmeer zette door en stelde Jacob Brant aan als kapitein van een schip met 30 soldaten aan boord. Doch deze werd nog in hetzelfde jaar door de Spaanse bevelhebber Antoine de Cocquel gevangen gezet. Reeds in 1590 sneuvelde de admiraal in 't leger van Parma bij Corbeil in Frankrijk, nog maar 33 jaar oud. En zo is er van een Spaanse admiraal te Groningen niets gekomen.
2e. Na de Reductie had een lid van Stad en Lande zitting in de Friese admiraliteit, om de 3 jaar een uit de Stad en een uit de Ommelanden, tot 1644 te Dokkum, daarna te Harlingen. De afgevaardigde genoot ruim f 1500 traktement.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
onderwerp
meer over onderwerp
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing