Alberda, Unico Allard -

1676-1714, zoon van Mello, erfde Menkema en bracht er verschillende veranderingen aan. Hij was gecommitteerde van de Ommelanden, erfschepper van de Winsummer Zijlen enz. Zijn dochter trouwde in 1725 met Gerhard Alberda van Dijksterhuis, waardoor beide borgen in een hand kwamen.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing