Arisz, Dr. W. H. -

geb. 1888 te Utrecht, 1915-1925 directeur van het proefstation Djember in Bezoeki, 1926 hoogleraar in de plantkunde te Groningen. Directeur van de Hortus, 1931.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing