Aduarderzijl -

gelegd bij het graven van het Aduarderdiep, plm. 1400; de sluis van 't zijlvest ten N. van Aduard aan 't Reitdiep.
In 1501 bouwden Georg en Hendrik van Saksen er een sterk blokhuis; dit geschiedde door hun stadhouder van Friesland Hugo van Leisenich, zie daar. Dit was om de stad Groningen in bedwang te hebben. Zodra Groningen in 1515 het bondgenootschap met Karel van Gelder had gesloten, nam de Stad het blokhuis na lange en dappere tegenstand in. De Spanjaarden namen in 1593 de schans en moordden de bezetting uit. In 1594 bij het beleg van Groningen werd de schans genomen door Willem Lodewijk en de bezetting van 135 man over de kling gejaagd, zonder dat de Stadhouder 't kon verhinderen. In 1672 deed de bisschop van Munster een aanval op de Aduarderzijl; de kapiteins Clant en Ripperda en de dragonderaanvoerder Stuart dreven hem terug. Zie ook Arbere. Op Aduarderzijl staat nog het voormalig scheppershuis, nu sluismeesterswoning. De tegenwoordige sluis is van 1867.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
plaats
meer over plaats
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing