Andringa de Kempenaer, Jhr. Julius Burmania van -

1873-1943, uit de Stad, sedert 1912 notaris te Haren, voorzitter van de historische vereniging Stad en Lande, werkzaam op velerlei sociaal en cultureel gebied.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing