Arenberg, Jan van Barbanšon, Heer van Ligne, Graaf van -

1525-1568, uit een Henegouws hoog adellijk geslacht, 1546 ridder van 't Gulden Vlies, trouwde 1548 met Marguérite de la Marck, gravin van Arenberg (aan de bovenloop van de Ahr in de Eifel) en nam haar naam aan. Hij werd in 1549 stadhouder van Groningen, Friesland, Drente, Overijsel en in 1551 ook van Lingen. Hij streed 1559 in de slag bij St. Quentin, maar vertoefde overigens meest in zijn gebied; hij regeerde met beleid, zonder te grote strengheid. Toen Lodewijk van Nassau Groningen binnenrukte, trok Arenberg hem tegen. Op 22 Mei overnachtte hij in 't Klooster van Wittewierum, op 23 Mei viel hij Lodewijk bij Heiligerlee aan, zonder op versterking te wachten. Adolf van Nassau sneuvelde, maar ook Arenberg verloor het leven; zie Van Wijn. Graaf Arenberg werd in de kloosterkerk van Enghien (Edinge) begraven, in Henegouwen. Het voorvaderlijk kasteel aldaar is in de tijd van de Franse omwenteling verwoest.Toen de latere koning Philips II als kroonprins zich liet huldigen in de Nederlandse gewesten, verscheen hij alleen niet in Groningen, Friesland en Drente. Daar ontving Arenberg als stadhouder de huldiging.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing