Amsterdamsche Bank N.V. -

Grote Markt 19, Groningen. In 1917 vestigde de Amsterdamsche Bank een bijkantoor in Groningen in een oud patriciershuis aan de Grote markt, tussen de Oude Ebbingestraat en de Martinitoren. Korte tijd daarna werd genoemde instelling tevens eigenaresse van het daarnaast gelegen Cafe Prins. Mede in verband met de overname van de Crediet- en handelsbank (Turfsingel 3 - thans Bouma's Boekhuis N.V.), 1921, en van het oude Bbankierskantoor Reinders & Knol Bruins, 1922, werd in Maart 1922 begonnen met de afbraak van de beide percelen aan de Grote Markt en kon op 25 Februari 1924 het onder architectuur van A. R. Wittop Koning gereed gekomen nieuwe pand in gebruik worden genomen. Helaas brandde op Zondag 15 April 1945 tijdens de bevrijding de bovenste verdieping af. In 1948 ging de Amsterdamsche Bank een belangengemeenschap aan met de Incasso-Bank als gevolg waarvan beide instellingen onder de naam "Amsterdamsche Bank N.V.-Incasso-Bank N.V." thans onder een vlag varen. De combinatie verricht alle bank-, effecten- en assurantie-zaken en is tevens Deviezenbank. In de provincie Groningen heeft zij voorts kantoren in Appingedam, Bedum, Delfzijl, Leens, Sappemeer, Uithuizen en Veendam. Directeuren van de kantoren Grote Markt 19 en Vismarkt 54 zijn: E. D. Haitsma Mulier, Dr. J. Rozendaal en H. A. Weijburg; zie ook: Incasso-Bank.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
bedrijf
meer over bedrijf
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing