Abel Derkskinderen -

gebruikten ruim 100 deimt land onder Nieuwolde en Oostwolder Hamrik in beklemming. De eigendom daarvan werd in 1767 gekocht door Mr. Johan van Hoorn; zie daar. Van Hoorn zei de huur op; Abel Derkskinderen beweerden, dat het recht van beklemming onopzegbaar was; 1769. Pas in 1787 kwam tussen partijen een dading tot stand: onveranderlijke huur, onopzegbaar. Deze oplossing is van groot belang geworden voor de gehele provincie.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
personen
meer over personen
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing