Andreae, Mr. A. J. -

1845-1899, uit Kollum, notaris aldaar 1881. Hij schreef De Lauwerszee nagespoord in wording, omvang en bedijkingen, 1881. Verder over Kollumerland, Gerkesklooster en verdere Friese geschiedenis.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing