Adalbert van Bremen (ook Van Hamburg) -

kreeg als aartsbisschop grote wereldlijke macht. Hij kreeg in 1062 van Keizer Hendrik IV Eemsgo, Westfalen en Angeren. In datzelfde jaar werd markgraaf Egbert afgezet als heer van Fivelgo en werd ook deze gouw bij 't aartsbisdom ingelijfd. Hendrik IV was toen nog minderjarig. In 1066 werd Adalbert ten val gebracht; Egbert bezette weer zijn vorig bezit.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
uw keuze
meer over uw keuze
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing