Alberda, Mello -

1701-1764, zoon van Onno Tamminga van Alberda, heer van Scheltkema-Nijenstein, jonker en hoveling te Zandeweer, Oldenzijl, Oosternieland, Zuidwolde c.a., erfschepper van de Winsummer en Schaphalster Zijlen, Gedeputeerde in de Generaliteitsrekenkamer; lid der Staten-Generaal. Hij was ook heer van Rensuma,doch woonde later op Nijenstein, waar hij ook is overleden.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing