Abels, Jan -

geboortig uit Dokkum, rustte in 1567 het eerste Groninger schip uit voor de Watergeuzen. Ook zijn broer Tamme en zijn zoon Focke behoorden tot de eerste Watergeuzen. Focke was een van de kapiteins bij de inneming van Den Briel. In 1558 kreeg Jan Abels van de Stad de opdracht, de handel op Bremen en Hamburg te beschermen. In 1567 ging hij over naar de Geuzen; in 1568 voerde hij levensmiddelen aan voor 't leger van Lodewijk van Nassau, maar op 18 Juni 1568 nam Boschuyzen, de Spaanse admiraal, Delfzijl in. Toch kon Abels nog veel volk bergen na de ongelukkige Slag bij Jemmingen, 21 Juli 1568. Daarna roofde hij de Groninger schepen; Tamme verkocht de buit in Emden, Focke in Norden.
In of kort na 1571 is hij in Engeland gestorven.
Focke plunderde Workum op 25 Nov. 1570. Op 25 Febr. 1571 redde hij Barthold Entens, die bij Ameland door de Spanjaarden verslagen was.
In Dec.1571 maakte hij zeven koopvaarders buit op de Eems.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing