Acronius, Johannes -

1565-1627, uit Grimersum in Oost-Friesland;1601-'14 predikant te Groningen. In 1602 schreef hij in het Saksisch (plat-Duits) een pamflet tegen de Doopsgezinden; in 1604 pleitte hij voor de afschaffing van het Collatierecht. Hij regelde de Gereformeerde kerk in Drente en ijverde voor de Nationale Synode tegen de Remonstranten. In 1614 ging hij naar Wezel, in 1617 werd hij hoogleraar te Franeker, in 1619 predikant te Haarlem; voorman der Calvinisten. Voor Groningen is hij het meest van belang, doordat hem in 1603 werd opgedragen, een regeling te ontwerpen voor de beroeping van predikanten. Hij schreef toen Erinnering van de Beropinge der Prediker, een strijdschrift opgedragen aan zijn vriend, stadhouder Willem Lodewijk. Daarin verklaart hij het patronaatrecht (het collatierecht) voor een stuk van de Babylonische hoer. Hij geeft in zijn geschrift een uiteenzetting van 't ontstaan van dit Middeleeuwse recht en hij hekelt de gehele instelling.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
uw keuze
meer over uw keuze
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing