Addinga, Egge (2) -

heer van Wedde, werd in 1447 in zijn börg aldaar aangevallen door de Groningers; de börg werd overmeesterd en de Stad kreeg Westerwolde in leen van de bisschop van Munster. De Wolgens (Westerwolders) hadden wegens Egge's dwingelandij zich om hulp tot de Stad gewend. Nog jaren lang ging Egge voort met zijn willekeur en gewelddaden. Het duurde tot 1475, dat het woedende volk hem in een oploop doodsloeg en zijn börg uitplunderde. Zie Westerwolde. Nog in 1474 had de abt van Corvey hem beleend met Westerwolde en Winschoten. Hij had het gerecht van Westerwolde naar Vlachtwedde overgebracht naar de Wedderbörg; hij vorderde tol, trok de inkomsten der rechters aan zich, verzwaarde de straffen, beging gewelddaden, alles in naam van de bisschop.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing