Achtentwintegsten, 'n -

de viering van de Verlating van Groningen op 17 Aug. 1672, naar de Nieuwe Stijl op 28 Augustus. Ingesteld door Burgemeester en Raad der Stad op 22 Aug. (2 Sept.) 1672. Van regeringszijde werd aan de dag luister bijgezet door het Burgerregiment bij de feestelijkheden te betrekken. En aan dit militaire vertoon werd kracht verleend door de salvo's, die de kanonnen op de wallen afgaven: viermaal per dag 21 schoten! Allerwegen werden vreugdevuren ontstoken en voetzoekers zwermden over de hoofden der feestgangers. De herdenkingen van het ontzet na 50 en na 100 jaar werden met extra luister gevierd. Verboden in 1795 door de kolonel der artillerie Van Hooff. In 1836 werd er een toneelstuk opgevoerd over De Belegering en Verlossing; in 1837 werd het feest weer in ere hersteld; prof. P. Hofstede de Groot ging voor in de Martinikerk in 1838, bij het eerste echte feest.
In 1851 gaf het gemeentebestuur een bescheiden subsidie van f 200 voor de feestelijkheden; in 1854 verhoogd tot f 800. Ook was er soms aaltrekkerij buiten 't Kleine Poortje, zo in 1840 en 1848. Bij het tweede Eeuwfeest gaf J. Suringa Herinneringen aan Groningens Bevrijding uit.
In de G.V. van 1839 had Prof. Th. v. Swinderen reeds meegedeeld, hoe 't feest door 't volk gevierd werd.
Sinds 1874 heeft de Ver. van Volksvermaken de leiding. Sinds 1875 is er weer vuurwerk op de Grote Markt. Een van de vaste nummers was sedert 1857 de keuring van tuigpaarden op de Markt (schilderij van Eerelman!) en al sedert 1843 een ander, niet minder aantrekkelijk, de harddraverij aan de Korreweg, waar nu het Bernouilleplein is. Sedert 1750 verscheen er jaarlijks een proclamatie van de Stadhouder en Gedeputeerde Staten, gewijd aan de dank en bededag. De kerkelijke herdenking hield op in 1869, doch herleefde weer in 1916.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
onderwerp
meer over onderwerp
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing