Assurantiekantoor A. Brugmans -

Turfsingel 1. 1882 door I. J. Brugmans opgericht als een agentschap van de Franse maatschappij ."L'Union, Cie d' Assurances contre l' Incendie et Risques Divers" te Parijs. Na een tiental jaren kwam de volmacht te staan op naam van I. J. Brugmans en zijn zoon Auke Brugmans. Na het overlijden in 1910 van eerstgenoemde werd de zaak door A. Brugmans overgenomen, die later met zijn neef I. J. van Bruggen de zaken voortzette onder de naam "Assurantiekantoor A. Brugmans". In 1942 deed A. Brugmans het kantoor over aari I. J. van Bruggen. Thans wordt het assurantiebemiddelingsbedrijf in de ruimste zin des woords uitgeoefend. Het kantoor heeft een aantal volmachten van binnen- en buitenlandse maatschappijen, en houdt zich tevens bezig met de assurantiemakelaardij.

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
naam
meer over naam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing