Analecta -

medii aevi, ofte oude en nooit voorheen gedrukte Nederl. geschiedenisboeken. Dl. I. Volgens aloude HSS. uitgeg. d. M. Boerius v. Nidek, Amst., 1725. Dit deel - meer is nimmer verschenen - bevat de kronieken van Sicke beninga en Sybe Jarichs, de anonieme Cleyne chronica van de Groninger Ommelanden, en Tjalling Aykema's Cronyck van de Ommelanden. (Analecta medii aevi = verzamelde stukken uit de Middeleeuwen.)

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
boeken
meer over boeken
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing