Angelsaksen -

dat zijn de Angelen uit Sleeswijk en de Saksen uit het Wezergebied; trokken tijdens de Volksverhuizing naar Engeland en veroverden dit land; 447. Een deel van dit volk zal zich gevestigd hebben in Friesland en Groningerland. Elk bericht ontbreekt, maar men heeft een groot aantal Angelsaksische vondsten aangetroffen in de wierden. Zo heeft Van Giffen te Ezinge de rechthoekige Angelsaksische hutkommen herkend en is er veel Angelsaksisch vaatwerk gevonden.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
volk
meer over volk
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing