Aykema, Tjalling -

schreef een Cronijcke van die Ommelanden 1533-'36, de overgang van Groningen aan Karel V; met kort vervolg tot 1552. Uitgegeven door Brouerius van Nidek in sijn Analecta maedii aevit, blz. 477. Bij hem veel bijzonderheden over de Zwarte Hoop van Meindert in den Ham.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing