Aanslibbing -

maakt kwelders, in Zeeland schorren geheten, die ingepolderd worden als zij rijp zijn. Aanslibbing bevorderd om de N. kust van Groningen door 't graven van zwetsloten op afstanden van 550 m. Het land daartussen wordt door meetgoten verdeeld in meetjes. In de zwetsloten en de meetgoten bezinkt het slib, dat telkens op de meetjes geworpen wordt. Zodra de grond hoog genoeg is, begint de begroeiing en wordt het naakte slib een kwelder, die des zomers beweid wordt.

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
onderwerp
meer over onderwerp
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing