Addens, Nanno Gerhard -

geb. 1892; 1918-1945 landbouwer te Bellingwolde. Was en is o.m.: 1921-1938 lid van het Hoofdbestuur, 1923-1928 van het Dagelijks Bestuur en sedert 1937 adviserend lid van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Was voorzitter van de Raad van Toezicht der Fries-Gron. Coop. Beetwortelsuikerfabriek. Sedert 1938 lid van de Pachtkamer bij het Kantongerecht te Winschoten; 1941-1949 lid van het Algemeen Bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut. Sedert de oprichting in 1949 penningmeester van de stichting Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Sedert 1949 secretaris van het Waterschap "Westerwolde".
Publicatien: Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837-1937; De "vraagpunten" der Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1941 (1950). Schrijver van verschillende artikelen op landbouw-economisch en historisch gebied.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing