Alting, Joachim -

geb. 1556, zoon van Egbert; hij werd burgemeester van de Stad in 1594; in 1600 een van de voornaamsten in het geschil met de Staten-Generaal over de belasting. Hij werd met de raadsheer Joost van Cleve en de syndicus Houfflin naar 's Gravenhage gedaagd en hij ging. Hij en Van Cleve werden in 1601 afgezet. In 1607 begon men het Kasteel der Staten-Generaal te Groningen te slechten; in 1608 werd Alting weer burgemeester. Hij werkte ijverig voor de stichting der Hogeschool en werd in 1620 curator. In 1625 is hij overleden.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing