Auto-Onderlinge, Verzekering Maatschappij -

te Groningen, Oude Boteringestraat: 1e Commissarissen: T. H. Hummelen, Mr. W. J. M. Weersma, H. Welt. Directeur sinds de oprichting Jorrit de Jong. Adj. Directeuren: Tj. Ebels en L. P. Laning. Verzekering van Motorrijtuigen en Persoonlijke Ongevallen. De Auto-Onderlinge werd als verzekeringmaatschappij voor het motor-wegverkeer opgericht in 1927, toen in Nederland het merendeel der automobielen nog tegen zeer hoge premies bij buitenlandse maatschappijen werd verzekerd. Haar werkwijze en condities waren aanleiding, dat reeds binnen tien jaren meer dan 10% der Nederlandse automobielen bij haar was verzekerd en de slagzin ,,de beste bumper een polis van De Auto-Onderlinge" algemeen bekendheid verwierf. Door de goede naam en de grote ervaring, die de Maatschappij mocht verwerven, werd een zeer sterke en snelwerkende organisatie opgebouwd, die allerwege wordt gewaardeerd. Het is dan ook geen wonder, dat jaarlijks een sterke vooruitgang wordt geboekt, waardoor, verzekering tegen kostprijs mogelijk is. Voor de reeds lopende verzekeringen werden de voorwaarden aan de practijk en de conjunctuur aangepast.

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
onderwerp
meer over onderwerp
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing