Amerika, J. L. -

geb. 1897 te Noordbroek, onderwijzer, hoofd der school in Indie en van 1937-1947 inspecteur van het Lager Onderwijs te Winschoten. Lid Onderwijscommissie P.v.d.Arbeid; Lid Paed. Centrum van de N.O.V.; Lid van de Partijraad van de P.v.d.A. Publicaties over het V.G.L.O. in brochures en vakbladen.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing