Amshoff, M. A. -

1801-'74, uit Ulsen in Bentheim, predikant, te Groningen sedert 1831. Zijn Christelijke Betrachtingen, 1834, zijn een van de eerste uitingen van de Groninger Richting. Onder zijn redactie verscheen sedert 1835 het Algemeen Christelijk Zondagsblad. Hij schreef verder zeer veel stichtelijke werken, waaronder de Leerrede ter herdenking van het 250-jarig bestaan van de Gereformeerde Godsdienst in de Stad, 1844. In zijn Afscheidsrede van 1865 koos hij partij voor de Moderne Richting. Bij de terugkomst der schutterij op 11 Sept. 1834 hield hij een Godsdienstige Toespraak.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing