Armhuissitten Broederschap -

genootschap voor de verzorging vanarmen in hun woningen, de Armhuissitten of huesarmen, gesticht in 1437 en goedgekeurd door de Stadsregering. Bestond uit 20 leden. Veel Groninger burgers gaven schenkingen: huizen, landerijen, renten. Het genootschap stichtte een gasthuis in de Folkingestraat; de conventualinnen daarvan en van het Riddergasthuis in de Haddingestraat werden in 1621 overgebracht naar het Armhuissitten-gasthuis in de Akerkstraat, tegenwoordig ook nog wel het Lammehuinge-gasthuis of 't Lemuuntje genoemd. In 1684 kwam het Armenconvent er bij, het oudste gasthuis in de Stad; in 1661 waren de vrouwen uit het Enens-gasthuis al overgekomen. In 1691 volgden nog de 6 vrouwen van het Geesjen-Egbertsgasthuis. Er zijn nu 22 kamers; de inkoopsom bedraagt f 900.- De voogden van het convent deelden brood en boter uit aan huiszittende armen iedere Maandag in het Boterhuisje; zie daar. Nu in 't Gasthuis zelf.

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
naam
meer over naam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing