Anjou, Frans van Alencon, hertog van -

1554-'84, broer van koning Hendrik III van Frankrijk. In 1578 sloten de Staten-Generaal een verdrag met hem; hij kreeg de titel "beschermer der Vrijheid" en de belofte van souvereiniteit over de Nederlanden. In 1579 vergaderden de Ommelanden te Winsum, of ook zij hem tot beschermheer zouden aannemen. In 1581 werd hij vanwege de Staten-Generaal Heer der Nederlanden. De Ommelanden zonden gezanten en sloteb zich er in 1582 bij aan.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing