Assignaten -

(aanwijzingen, n.l. op de Franse schatkist), Frans papiergeld, moest in 1795 door de winkeliers worden aangenomen. Wekelijks moesten ze worden ingeleverd en ingewisseld tegen recepissen ten laste van de Provincie. Op 1 Mei had de Provincie f 400.000 aan assignaten ontvangen.

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
naam
meer over naam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing