Anna van Oost-Friesland -

gravin-weduwe, bemoeilijkte in 1542 de vrije vaart van de Groningers op de Eems naar Westfalen. De landvoogdes Maria bracht een bezoek aan Groningen in 1545; de Stad diende een klacht in en Maria zond Marten van Naarden naar Emden. Deze slaagde niet en men moest de zaak te Brussel brengen voor de landvoogdes zelf, die de beslissing aan Keizer Karel V voorlegde. Die vorderde nu de 20ste penning van alle koopwaren der Oostfriese schepen en nog f 25 voor ieder schip.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing