Almanak der Akademie -

verscheen sedert 1813 gedurende een lange reeks van jaren. Bevatte de verordeningen omtrent het onderwijs, de programma's der colleges, de kroniek der Hogeschool, de lijst der werken, door de professoren uitgegeven, de lijst der hoogleraren en de naamlijst der studenten; in 1831 314. In de jaargang 1832 de mededeling, dat in 1830 naar het leger vertrokken 115 studenten met de professoren Van Oordt en Vrolijk, die beide de Militaire Willemsorde verwierven evenals de student A. Rutgers van der Loeff.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
boeken
meer over boeken
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing