Lijst van Afkortingen

D. = Duits
D.B. (of Driem. Bladen) = Driemaandelijkse Bladen
E. = Engels
E.V. = Eigen Volk (maandblad)
F. = Frans
ged. = gedeeltelijk
G.V. of G.V.A. = Groninger Volksalmanak
Hl. = Hogeland
L. (of Lat.) = Latijn
M.E. = Middeleeuwen
O.E.V. = Ons eigen Volk (maandblad)
Old. = Oldambt
R.v.S. = Raad van State
Stad = de stad Groningen
S.G. = Staten-Generaal
V. = Volkskunde (maandblad)
Vk. = Veenkoloniƫn
W.D. = Waling Dijkstra
W.K. = Westerkwartier
Ww. = Westerwolde
W.W.K. = West-Westerkwartier
Z.W.K. = Zuid-Westerkwartier